Wednesday, December 26, 2012

App แอนดรอย ช่วยลดความอ้วน ควบคุมน้ำหนัก

ดูตารางแคลอรี่ในอาหาร คำนวน BMR BMI วิเคราะห์อาหาร วิเคราะห์การกิน ด้วย app ฟรีบนอุปกรณ์แอนดรอย https://play.google.com/store/apps/details?id=app.minimal.caloriethai ลดความอ้วน ได้ง่ายนิดเดียว โปรแกรมช่วยคุณในการลดน้ำหนัก ควบคุมอาหาร โดยไม่ต้องอดอาหาร หรือ ทนหิว ควบคุมแคลอรี่ได้ด้วยตนเอง คำนวน BMR แคลอรี่ที่่เหมาะสมต่อวัน เหมือนมีที่ปรึกษาด้านน้ำหนักอยู่ใกล้ๆ คำนวน BMI วัดความอ้วนของคุณว่าอ้วนเกินไปหรือยังได้ตลอดเวลา

No comments:

Post a Comment